Ogólne warunki Programu punktowego Sportparadise

Ogólne warunki Programu punktowego Sportparadise

 1. Program punktowy Sportparadise to nazwa programu lojalnościowego, który spółka Český ráj outdoor s.r.o. oferuje wszystkim użytkownikom zarejestrowanym na stronie www.sportparadise.pl. Program został stworzony w celu umożliwienia klientom zdobywania punktów lojalnościowych, które można wykorzystać jako rabat przy składaniu kolejnych zamówień.


 2. Rejestracja na stronie www.sportparadise.pl umożliwia członkostwo w Programie punktowym Sportparadise. Rejestracja polega na podaniu następujących, obowiązkowych informacji: imię, nazwisko i adres zamieszkania. Otrzymując potwierdzenie rejestracji, użytkownik jest uprawniony do korzystania z bezpłatnego członkostwa w Programie punktowym Sportparadise. Punkty może otrzymać każda osoba fizyczna lub prawna, która zaakceptuje warunki i zasady z programu. W przypadku nadużyć korzyści płynących z uczestnictwa w programie, członkostwo użytkownika i możliwość korzystania z niego mogą zostać zawieszone, zarówno czasowo, jak i na stałe.

  Zakładając konto, klient potwierdza, że ​​zgadza się z Warunkami i Regulaminem Programu punktowego Sportparadise.
  a) Użytkownik podał nieprawidłowe informacje podczas rejestracji.
  b) Użytkownik nadużył korzyści płynących z uczestnictwa w Programie punktowym Sportparadise.
  c) W przypadku śmierci użytkownika jego konto traci prawo do kumulowania punktów lojalnościowych.

  Użytkownik Programu punktowego, którego członkostwo wygasło z powodu powyższych punktów (a), (b) oraz (c), traci prawo do korzystania z punktów zgromadzonych na koncie użytkownika i wszystkich innych możliwych korzyści wynikających z członkostwa w Programie punktowym Sportparadise.


 3. Zdobywanie punktów lojalnościowych

  Zarejestrowany użytkownik, po opłaceniu zamówienia, zyskuje 5% jego wartości (z wyłączeniem kosztów wysyłki) w formie punktów lojalnościowych na swoim koncie. W przypadku sprzedaży wysyłkowej punkty zostaną zaksięgowane po 14 dniach. Punktów nie można przenosić na innych użytkowników ani na inne konta.


 4. Wykorzystanie punktów lojalnościowych

  Zebrane punkty mogą być wykorzystane przez zarejestrowanego użytkownika w pierwszym kroku procesu dokonywania zakupu. Wartość punktów jest następnie odejmowana w formie rabatu od wartości zamówienia. Użytkownik nie może wykorzystać więcej punktów, niż w rzeczywistości zgromadził na swoim koncie. Rabat zdobyty za pomocą punktów lojalnościowych nie łączy się z innymi promocjami, kuponami rabatowymi lub podarunkowymi. Liczba wykorzystanych punktów nie może przekraczać wartość zamówienia (z wyłączeniem kosztów dostawy).


 5. Zwrot punktów lojalnościowych

  W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której wykorzystano punkty lojalnościowe, wartość wykorzystanych punktów zostanie zapisana z powrotem na konto klienta.
  W przypadku zwrotu towaru za zamówienie, w którym zostały dodane punkty lojalnościowe, wartość punktów, które zostały dodane za towar, zostanie odjęta.


 6. Przypadki nieuznania punktów lojalnościowych

  Punkty nie zostaną uznane w następujących przypadkach
  a) Punkty zostały uzyskane w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
  b) Punkty zostały przyznane w wyniku błędu człowieka lub błędu technicznego systemu.


 7. Postanowienia ogólne Programu punktowego Sportparadise

  Korzyści z uczestnictwa w Programie punktowym Sportparadise i wszelkie prawa z nim związane nie podlegają przeniesieniu i wygasają zgodnie z powodami określonymi w Artykule 2 niniejszych Warunków i Zasad Programu punktowego Sportparadise. Punkty lojalnościowe zdobyte przez użytkowników stanowią sposób na uzyskanie rabatu na dalsze zakupy i mają zastosowanie wyłącznie w ramach Programu punktowego Sportparadise.

  Český ráj outdoor s.r.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji ogólnych warunków Programu punktowego Sportparadise. Český ráj outdoor s.r.o. zastrzega sobie również prawo do zmiany współczynnika obrotów (np. w przypadku dewaluacji waluty lub innej siły wyższej). Data wygaśnięcia ważności Programu punktowego Sportparadise zostanie ogłoszona na stronie internetowej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, po tym terminie punkty lojalnościowe nie będą dalej przydzielane.

  Punkt w Programie punktowym Sportparadise tracą ważność po 12 miesiącach od momentu ich nabycia.

  Niniejsze Warunki Programu punktowego Sportparadise wchodzą w życie dnia 1.2.2021 r.

 

Newsletter

Dowiedz się pierwszy o specjalnych ofertach, promocjach i nowościach. Otrzymaj zniżkę w wysokości 20 PLN na pierwszy zakup.